Här får du hjälp med att göra din byggarbetsplats tryggare

Det finns idag stor tillgång på hjälpmedel, rutiner och anvisningar som bidrar till att skapa den säkra byggarbetsplatsen när det gäller risker med damm, arbete på hög höjd, vibrationer, lyft, buller, tungt arbete, el och energi. Med kunskap, rätt utrustning och bra rutiner arbetar dina medarbetare med goda säkerhetsmarginaler.

Här hittar du information om risker, val av skyddsutrustning och rätt maskin, gränsvärden, lagkrav och mycket annat som rör säkerheten på byggarbetsplatsen.