Damm

Betongdamm innehåller bland annat kvarts-partiklar som kan ge bestående lungskador. Dessa partiklar är så små att du inte kan se dem med blotta ögat.

Testa din kunskap

Hur långt når dammet när du borrar i betong?

Hur långt når dammet?
Hur långt bort från borrstället kan luft innehålla skadliga mängder kvartsdamm?

Säker kunskap

Var hamnar dammet?

Byggdamm kan innehålla en blandning av cement, betong, gips trä, asbest, PCB, kvarts mineralull, mögel och aerosoler (luftburna droppar av kemikalier). Dammet kan orsaka allergier och flera livshotande sjukdomar som silikos, KOL, asbetos, cancer, hjärtinfarkt och stroke.

A. Inhalerbart damm: Tar sig in i munnen och näsan
B. Torakalt damm: Fastnar i de övre luftvägarna
C. Respirabelt damm: De minsta partiklarna som når det inre av lungorna (alveolerna)

Så kan du minska riskerna

Var särskilt försiktig när du gör jobb som dammar mycket, exempelvis rivning, håltagning, kapning, slipning, stenarbete, blandning av bruk, isolering och städning. Det finns flera sätt att minska riskerna. En kombination av flera åtgärder är förstås det bästa.

Säkert Produktval

Ramirent hjälper dig minska riskerna

Eliminering vid källan
Genom att ta hand om dammet direkt vid källan kan du eliminera 99% av det farliga dammet. Alla större maskiner för håltagning, kapning och slipning som du hyr hos Ramirent kan utrustas med tillbehör som suger upp dammet eller binder det med vatten.

Dammsugning 
Städa ofta, minst en gång per vecka, och använd stoftavskiljare (byggdammsugare). Att sopa bort dammet innebär bara att det virvlas upp och förvärrar problemet. Ramirent erbjuder kraftfulla, effektiva och lättanvända stoftavskiljare från de ledande leverantörerna.

Luftrening
De minsta, farligaste dammpartiklarna, bland annat kvartsdamm, är så lätta att de hänger kvar i luften i många timmar. Genom att cirkulera luften i rummet genom en luftrenare, rensas luften från dessa partiklar. Ramirent hjälper dig välja rätt modell. 

Andningsskydd
Andningsskydd avsedda för byggarbetsplatser finns i flera olika varianter. Välj ett andningsskydd som ger ett fullgott skydd för det arbete du ska utföra och passar din ansiktsform. Var slätrakad under andningskyddet så att masken kan sluta tätt. 

Hos Ramirent hittar du produkterna,
utrustningen och säkerhetsråden. Välkommen in!

Här finns Ramirent