1. Älg - ca 700 kg
  2. Elefant – ca 5 000 kg
  3. Späckhuggare – ca 7 000 kg
Rätt svar