Arbete på hög höjd

Fall är den vanligaste orsaken till allvarliga olyckor och dödsfall på byggarbetsplatser.
Med kunskap och rätt utrustning minimerar du riskerna.

 

Testa din kunskap

Hur långt klarar du av att falla?

Om du faller, ökar hastigheten med 10m/s varje sekund. När du träffar marken, minskar farten till 0 m/s på en väldigt kort tid/sträcka. Den kraft som då utvecklas kan jämföras med en vikt. Om du väger 85 kg när du står på badrumsvågen – vad väger du om du faller från följande höjder?

Säker kunskap

Lagen kräver att skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar skall användas när nivåskillnaden är större än 2 meter. Om det finns vatten, uppstickande armeringsjärn eller liknande nedanför, skall fallskydd användas även om höjden är lägre än 2 meter. De flesta fallolyckor sker från 2-3 meters höjd, där faran inte upplevs som så stor. Att arbeta från stege är oftast helt förkastligt.

Säkert produktval

Ramirent hjälper dig förebygga fallolyckor

Fasadställning

Utbildning för montering av ställning och skyddsräcken. (Uppfyller Arbetsmiljöverkets föreskrifter.)

Skyddsräcken och takfotsskydd.

Lättmetallställning och rullställning.

Liftar...

...och liftutbildning.

Välj rätt fallskydd

Takläggning / Horisontellt takarbete 

Helsele, rep med glidlås/fallskyddsblock 10-25 m och förankringsband.

Lutande tak

Helsele, rep med glidlås/positioneringslina och förankringsband.

Industri

Helsele, falldämparlina och förankringsband.

Takskottning

Helsele, positioneringslina och förankringsband.

Stålmontering, byggnadsställning och mobil arbetsplattform

Helsele, litet fallskyddsblock/falldämparlina och förankringsband.

De olika delarna i en personlig fallskyddsutrustning

Förankringspunkt

En förankringspunkt kan till exempel utgöras av en I-balk, byggnadsställning eller annan punkt som tål en statisk belastning större än 10 kN, det vill säga 1 000 kg, i tre minuter och en kortvarig belastning större än 15 kN.

Helsele

VIKTIGT: Midjebälten eller stödbälten får aldrig användas som fallskydd! De kan orsaka allvarliga skador vid fall.

Falldämparlina

Lämpar sig för arbete där möjligheterna till förflyttning är begränsade och den fria fallhöjden är tillräcklig – se avsnittet om fallhöjd längre ned. Den skall helst kopplas över axelhöjd och finns i längder på upp till två meter.

Säkerhetsblock/ Fallblock

Är ett utmärkt alternativ till falldämparlinor och finns i längder från 1,75 till 54 meter. De lämpar sig för dem som behöver kunna förflytta sig relativt snabbt i höjdled.

Rep med glidlås

Systemet används på horisontella och lutande tak samt stegar. Glidlåset måste vara förankrat i båda bandöglorna framtill på helselen, så att det löper fritt och inte drar linan med sig vid klättringen.

Positioneringslina

Fungerar som stöd och lämpar sig därför vid arbete på lutande tak.

Kanttestad utrustning Vid till exempel betonggjutning behövs kopplingslinor med extra tålighet. De skall vara märkta med symbolen “Kanttestad”.

Beräkning av fallhöjd

Fallhöjd är den sträcka som en användare kan falla utan att slå i backen. När förankringspunkten befinner sig ovanför huvudet, blir fallet som kortast. När förankringspunkten är i nivå med fötterna, blir fallet mycket längre.

Vid låg fallhöjd är ett säkerhetsblock/fallblock den bästa lösningen, eftersom det både har automatisk indragning av vajern, eller vävbandet, och nyper direkt vid ett fall.

Lägsta arbetshöjd med falldämparlina

Med förankringspunkt i nivå med fötterna, en 2 m lång falldämparlina och en 1,85 m lång användare gäller::

Linans längd: 2.00 m
Användarens längd: 1.85 m
Bromssträcka: 1.75 m
Säkerhetsmarginal: 1.00 m
Ger minsta fallhöjd: 6.60 m

Pendlingsrisk

VIKTIGT: Om förankringspunkten inte befinner sig rakt ovanför dig, kommer du att pendla i sidled vid ett fall. Det ökar risken för skador. Ett sätt attt undvika pendling är att använda två förankringspunkter, en på varje sida.

Hos Ramirent hittar du produkterna,
utrustningen och säkerhetsråden. Välkommen in!

Här finns Ramirent