Buller

Buller kan orsaka hörselskador som tinnitus, lomhördhet och dövhet. Om din hörsel skadas kommer den aldrig att återställas.

Testa din kunskap

Vad låter mest:
en rockkonsert eller ett hammarslag?

 

Byggarbetsplatsen är bullrig miljö. Men hur högt är ljudet egentligen? Testa din kunskap här:

Säker kunskap

Använd hörselskydd!

Ljudnivån för arbete med handverktyg ligger på ca 85 dB och uppåt. Ett hammarslag kan komma upp i 120 dB. Ljudnivåer över 100 dB är direkt skadliga för hörseln, men redan vid 80 dB kan långvarig exponering orsaka hörselskada.

Du ska ha tillgång till hörselskydd…

…om den genomsnittliga ljudnivån under en 8-timmars arbetsdag är 80 dB(A) eller mer

…om kortvariga impulsljud är 135 dB(C) eller högre.

Du måste använda hörselskydd…

…om den genomsnittliga ljudnivån under en 8-timmars arbetsdag är 85 dB(A) eller mer

…iom den högsta ljudnivån är 115 dB(A) eller högre

…om impulstoppvärdet, dvs. den högsta kortvariga ljudtoppen under en arbetsdag är 135 dB(C) eller mer

Säkert Produktval

Ramirent hjälper dig förebygga bullerskador

Vi kan ge dig råd om vilken arbetsmetod och maskintyp som bullrar minst för olika jobb.

Dina hörselskydd ska vara avsedda för den typ av buller som förekommer på byggarbetsplatsen.

Välj ett hörselskydd som du kan bära hela dagen. Skyddseffekten minskar kraftigt om du måste lyfta på kåpan då och då medan du vistas i bullret.

För att kunna höra vad arbetskamraterna säger bör du välja ett skydd som inte ger onödigt hög dämpning. En ljudnivå innanför hörselskyddet på ca 70-80 dB(A) kan vara lagom.

Skydden ska vara CE-märkta. Det visar att tillverkaren garanterar att skyddet uppfyller de europeiska kraven.

Ramirent har hörselskydd och kan ge dig råd

Hörselskydd finns i många olika utföranden, från mjuka engångsproppar till avancerade kåpor med inbyggd radio och elektronisk bullerdämpning. Det är viktigt att du provar ut ett hörselskydd som passar dig och varken dämpar för lite eller för mycket.

Hos Ramirent hittar du produkterna,
utrustningen och säkerhetsråden. Välkommen in!

Här finns Ramirent