El och energi

Den tillfälliga elanläggningen på bygget kan vara en säkerhetsrisk om den inte planeras på rätt sätt. Det som gör risken för elolyckor extra farlig är att du inte kan se, höra eller känna något förrän du redan befinner dig i livsfara. God elsäkerhet på bygget uppnås genom att göra rätt från början.

Testa din kunskap

Hur mycket ström tål du?

Det är styrkan i strömmen som är farligast. Och på vilket sätt den passerar genom kroppen. Men hur mycket tål man?

Säker kunskap

Elsäkra fakta?

Planering:
Bygget ska ha gott om elcentraler, placerade på samma platser på varje våningsplan. Då slipper du lägga tid på att leta efter lediga uttag och dra långa gummikablar i korridorer och trapphus.

Det ska vara max 25 meter till ett ledigt eluttag.

Dimensionering:
Samtliga centraler i elanläggningen ska från början vara dimensionerade och uppsäkrade för det ellektbehov som blir aktuellt under byggtiden.

Rätt dimensionering minskar dessutom risken för kostsamma och onödiga driftstopp.

CEE-kontakter:
Övergången till runda skarvkontakter typ CCE (Europastandard) har inneburit en dramatisk minskning av elolyckorna på svenska byggen.

Jordfelsbrytare: 
Strömstyrkan och tiden är de avgörande faktorerna för skadans storlek vid en elolycka. Redan efter en halv sekund kan 30 mA vara livshotade. Centraler ska vara försedda med jordfelsbrytare som löser ut efter max 0,2 sekunder vid max 30 mA.

Kabelmaster och rör: 
Elkablar får aldrig läggas på körvägar. Lägg ner tomrör för kabeldragning under körvägar, kranspår och andra tillfälliga transportvägar. Alternativt kan kabel hängas i kabelmaster, minst 6 meter över väg.

Hantera gasol rätt

En annan vanlig energikälla är gasol. Gasol är en explosiv, luktfri gas som innehåller ett tillsatt luktämne, av säkerhetsskäl. Gasol och andra bränslen måste hanteras enligt föreskrifterna så att risken för brand eller explosioner förhindras.

Säkert produktval

Ramirent hjälper dig förebygga elektriska olyckor

Hyr bränsleförvaring från Ramirent

Kärl som innehåller brandfarliga ämnen ska förvaras i särskilda containrarmed varningsskyltar och ventilation. Brandfarliga vätskor och brandfarliga gaser får inte förvaras tillsammans.

Hos oss hyr du fräsch, säker och effektiv utrustning för elförsörjning, belysning, uppvärmning, kablar och annat. Tala med ditt Ramirent-kundcenter om vårt projektstöd inom el och energi! Då tar vi hand om allt från behovsanalys och projektering till installation, logistik, utbildning, underhåll och demontering av din tillfälliga elanläggning.

Hos Ramirent hittar du produkterna,
utrustningen och säkerhetsråden. Välkommen in!

Här finns Ramirent