Vibrationer

Långvarig exponering för vibrationer från handverktyg kan ge bestående skador på händernas och underarmarnas blodkärl och nerver. Det resulterar ofta i livslånga problem som köldkänsliga vita fingrar, nedsatt känsel och svårighet att knäppa knappar.

Testa din kunskap

Hur länge kan du använda maskinen?

Den mängd vibrationer du utsätts för under en arbetsdag beror dels på maskinens vibrationsvärde (3D-värde) och dels på tiden du arbetar med maskinen (trigger time).

Säker kunskap

Låt oss sprida bättre vibrationer

Trigger time-diagrammet här nedan fungerar lite som ett trafikljus. För en given maskin med ett visst vibrationsvärde, kan du se hur länge man kan använda den utan att överskrida insatsvärde respektive gränsvärde – de gula respektive röda områdena i tabellen.

Du som hyr utrustning hos Ramirent får moderna, effektiva maskiner med fräscha tillbehör och förbrukningsmaterial. Det hjälper dig göra jobbet snabbt med minsta möjliga trigger time.

Trigger-timediagram

Siffrorna i diagrammet ovan ska ses som en grov uppskattning vid riskbedömningen. Verkliga värden beror på en maskins deklarerade värde och faktorer som maskinens ålder och skick, borrens/mejselns/slipskivans kondition, arbetsställningen, anpressningstrycket med mera. Ladda ner PDF.

Säg att vibrationsvärdet är 7 m/s2. Starta i den punkten på den vertikala axeln och följ den horisontella linjen till den punkt där den når det gula fältet. Avläs insatsvärdet på den horisontella axeln. Det blir lite mer än en timme. Så länge kan man alltså arbeta med ljust den maskinen under en arbetsdag, utan att överskrida insatsvärdet.

Följ nu samma linje till den punkt då den når det röda området. Det sker efter ca 4 timmar och en kvart. Vid denna tidpunkt gränsvärdet måste arbetet ovillkorligen avbrytas och åtgärder vidtas. Den som uppnått gränsvärdet får heller inte fortsätta att arbeta med någon annan vibrerande maskin under det aktuella arbetspasset.

Hos Ramirent hittar du produkterna,
utrustningen och säkerhetsråden. Välkommen in!

Här finns Ramirent